481 10 556 post@heidallaft.no

restaurering

Bjølstad

År: Oppstart 2014

Type prosjekt: Restaurering gardsanlegg

Restaurering av gamalt gardsanlegg

Bjølstad er eit freda gardsanlegg i Heidal, der det eldste huset – likbua – er frå ca. 1620.

Over fleire år har vi restaurert fleire hus der. I 2016 og 2017 har vi restaurert det søre lofte, til nå vårt mest omfattande restaureringsprosjekt. Etter teikninger frå riksantikvaren sitt arkiv vert nå loftet oppført slik det framstod som originalt.

Arbeidet med Bjølstad er eit stort og spanande prosjekt, med mange små detaljar som må vere på plass.

Fleire prosjekt vi har levert

Kan vi hjelpe deg med restaurering?