481 10 556 post@heidallaft.no

lafta bolighus

Nilstad

År: 2016

Type prosjekt: Nybygg bolighus

Samarbeidspartner: Stig Brandal

Bolighus i laft på Sel

Tradisjonell lafta tohøgda bygning, med moderne tilbygg i reisverk.

Bolighuset har store vindauger og gode løysinger både inne og ute, og er ein spanande kombinasjonen av tradisjonell laft og eit moderne tilbygg. Boligen er teikna av Stig Brandal, og prosjektert og oppført i si heilheit av oss.

Fleire prosjekt vi har levert

Har du tenkt å byggje hus i stav eller laft?