481 10 556 post@heidallaft.no

heidal laft- og tradisjonsbygg

Tradisjonelt handverk og kunnskap om god byggeskikk og lafting; nedarva gjennom fleire generasjonar.

Heidal Laft- og Tradisjonsbygg held til midt i Heidal; bygda med den største tettleiken av freda hus i Noreg.

Med ni freda gardstun og over 90 freda hus har Heidal den største tettleiken av freda hus i Noreg; og det er midt i denne byda vi held til. Med lange tradisjonar for god byggeskikk og handverk har vi med oss kunnskap som er nedarva gjennom generasjonar.

Ønsker du hjelp til restaurering eller nybygg av laftet hus?

Våre medarbeidere har lang fartstid innan faget, og vi kan tilby komplett leveranse innafor både lafting av nybygg og restaurering av eldre bygg.

Kva med å sette den siste finishen med skifertak eller gråsteinmur?

Heidal laft & tradisjonsbygg er leverandør av laft til Sjodalen fjellgrend.

Nokre av våre prosjekt

Vi har lang erfaring i restaurering av gamle bygg!