481 10 556 post@heidallaft.no

heidal laft- og tradisjonsbygg

Lafta hus og hytter har like mange moglegheiter til utforming og innhald som andre hus, og vi har tilgode å bygge to like bygningar.

Vi leverer tjenester innafor lafting og tradisjonsbygg, både nybygg og restaurering av eksisterande bygg.

Heidal laft & tradisjonsbygg er leverandør av laft til Sjodalen fjellgrend.

Har du eit prosjekt vi kan hjelpe deg med?