481 10 556 post@heidallaft.no

nybygg i hyttefelt

Sjodalen Fjellgrend

Type prosjekt: Nybygg hytter

Samarbeidspartner: Brun Bygg AS og Skogen Entreprenør AS

Lafta hytter i eit unikt område

Vi leverer lafta hytter i Sjodalen Fjellgrend.

Der er det fleire modellar å velgje i eller ta utgangspunkt i, og ein kan få eigenarta hytter i eit unikt område.

Fleire prosjekt vi har levert

Tenkjer du å byggje hytte i stav eller laft?